Επιρρηματικοί προσδιορισμοί – άσκηση – Αρχαία Ελληνικά

Να βρείτε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς των παρακάτω προτάσεων και να προσδιορίσετε το είδος τους.

 1. Ἡμεῖς περιφανῶς ἀδικούμεθα.
 2. Ῥᾳδίως τὸν ποταμὸν διαβαίνουσιν.
 3. Πανταχοῦ ἐν τῇ Ἑλλάδι νόμος κεῖται τοὺς πολίτας ὀμνύναι ὁμονοήσειν.
 4. Τὶς ἡ φωνὴ προσέβαλεν ἡμῖν, ὦ Σώκρατες, πόρρωθεν ἀπὸ τῶν αἰγιαλῶν;
 5. Οὐ πώποτε πρόσθεν ἠκηκόειν τῆς φωνῆς.
 6. Ὀρθῶς γε, ἔφην ἐγώ, ταῦτα λέγοντες.
 7. Ἀλλ΄ ὧδε σκόπει.
 8. Ὁ δὲ Χείλων ἀπεφήνατο τὴν μάλιστα νόμων ἥκιστα δὲ ῥητόρων ἀκούουσαν πολιτείαν, ἀρίστην εἶναι.
 9. Οὐδαμῶς ἄρα δεῖ ἀδικεῖν.
 10. Ἐνταῦθα δὲ μάχης γενομένης πολλοί ἀπέθανον.
 11. Ἀποθάνοιμεν ἄν εὐθύς, εἰ οἱ πολέμιοι ἡμᾶς ἰδοῖεν.
 12. Καὶ Ἀθήνηθεν μὲν οὕτως ἀπῆλθεν ὁ κῆρυξ.
 13. Βούλομαι ὀλίγῳ μακρότερα περὶ τῶν πόλεων εἰπεῖν καὶ μὴ ταχὺ λίαν παραδραμεῖν.
 14. Τῶν δὲ μὴ εἰδότων, οἱ μὲν ἔφυγον εὐθὺς ἔξω τῆς πόλεως οἱ δὲ καὶ οἴκαδε πρῶτον ἀπεχώρησαν.
 15. Ἔνθα δὴ τῷ Κλεομβρότῳ οἱ φίλοι προσιόντες ἔλεξαν.
 16. Ἧι καὶ Ἀρίστιππος οὐκ ἀκόμψως ἀλλὰ καὶ πάνυ ἀστείως ἐπέσκωψε πατέρα νοῦ καὶ φρενῶν κενόν.
 17. Σὺ δὲ ἄρτι πέπυσαι;
 18. Μήπω, ἀγαθέ, ἐκεῖσε πρῲ γὰρ ἐστιν, ἀλλὰ δεῦρο ἐξαναστῶμεν εἰς τὴν αὐλήν.
 19. Ἐντεῦθεν, ἐπειδὴ ἡμέρα ἐγίγνετο, ἐπορεύοντο Ἀθήναζε.
 20. Εἷς ἕκαστος ὑμῶν, ὁ μὲν θᾶττον ἴσως, ὁ δὲ σχολαίτερον, οἴκαδ΄ ἄπεισιν.
 21. Πολλάκις δὲ τοῦ κήρυκος ἐρωτῶντος οὐδὲν μᾶλλον ἀνίστατ΄ οὐδείς.
 22. Νῦν δὲ οὐκ ἀκινδύνως ἄν πειρῴμεθα τοῦτο ποιεῖν.
 23. Ἀμαχεὶ μὲν ἐνθένδε οὐκ ἔστιν ἀπελθεῖν.
 24. Καὶ ὅλως αἰεὶ τὴν αἰτίαν τῆς στάσεως ἀνάπτει τοῖς πλουσίοις.
 25. Πεισίστρατος δὲ λαβὼν τὴν ἀρχὴν διῴκει τὰ κοινὰ πολιτικῶς μᾶλλον ἤ τυραννικῶς.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

«Φιλολογείν – Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα στα Βόρεια Προάστια» 

Κατεβάστε την άσκηση με τις απαντήσεις σε ψηφιακή μορφή

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο !!