Ιδιαίτερα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου

Τι είναι μαθησιακές δυσκολίες;

Σύνολο διαταραχών που αφορούν κυρίως γλωσσικές, αναγνωστικές και μαθηματικές δεξιότητες. Συνήθως συνυπάρχουν  με εκδηλώσεις όπως διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα κ.ά.

Ποιες είναι μαθησιακές δυσκολίες;

Μαθησιακές δυσκολίες είναι η δυσλεξία, η δυσορθογραφία, η δυσγραφία, η δυσαναγνωσία, η δυσαριθμησία, η δυσπραξία κ.ά.

Μαθησιακές δυσκολίες και γλωσσικά μαθήματα

Σε ό,τι αφορά τα γλωσσικά μαθήματα (Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά) οι μαθησιακές δυσκολίες απαιτούν διαφορετική προσέγγιση των μαθητών και διαφοροποιημένη διδασκαλία (π.χ. ορθή χρήση ερωτήσεων, καλά οργανωμένη γνώση, ενίσχυση μνήμης, στρατηγικές οργάνωσης, μεθόδους και τεχνικές μελέτης, ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης – υποβάθρου, επεξεργασία – έλεγχος μάθησης κ.ά), ώστε να είναι πρακτικά πιο δομημένο και καλύτερο το αποτέλεσμα. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό η διδασκαλία μπορεί να ανταποκριθεί στον μαθητή που έχει ειδικές δεξιότητες και διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες. Παράλληλα να τον βοηθήσει και σε άλλα πεδία όπως αυτό της διαχείρισης χρόνου, της ικανότητας αυτορύθμισης, της μείωσης του άγχους, της αξιοποίησης σημειώσεων βάσει στρατηγικών κ.ά.

Μαθησιακές δυσκολίες

Μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαίτερο μάθημα

Στο πλαίσιο του ιδιαίτερου μαθήματος η έμφαση δίνεται στον μαθητή (ετοιμότητα, επίδοση, ενδιαφέροντα, μαθησιακό προφίλ) και τις ανάγκες του σε συνδυασμό με το αναλυτικό πρόγραμμα (περιεχόμενο, επεξεργασία), ώστε να είναι αποτελεσματική η ενίσχυση του γραπτού λόγου. Σημαντικό ρόλο παίζει «τι μαθαίνει» και «πώς το μαθαίνει». Λαμβάνεται υπόψη το γνωστικό του προφίλ και ειδικότερα τα ενδιαφέροντά του και οι προτιμήσεις του σχετικά με τον τρόπο μάθησης. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η συνεχής εμπλοκή του στη μαθησιακή διαδικασία με πολλαπλούς τρόπους και σε ποικίλα επίπεδα. Βασικός στόχος είναι με κατάλληλες διδακτικές τεχνικές να δίνονται συνεχώς κίνητρα για μάθηση και ανατροφοδότηση.

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

“Φιλολογείν – Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα στα Βόρεια Προάστια” 

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο !!