Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ MOY

Στόχοι του Φιλολογείν:

  • να πληροφορήσει για την προσέγγιση και τον τρόπο διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων στο πλαίσιο της εξατομικευμένης διδασκαλίας ενός ιδιαίτερου μαθήματος
  •  να θέσει στο επίκεντρο τις συγκεκριμένες μαθησιακές και γνωσιακές ανάγκες του εκάστοτε μαθητή
  • να τον καταστήσει ικανό για την ουσιαστική κατανόηση, εμβάθυνση και εμπέδωση της διδακτέας ύλης και τέλος τη λύση ασκήσεων.
«Φιλολογία είναι η τέχνη της ζωής» σύμφωνα με τον Λογγίνο Κάσσιο, φιλόσοφο στην πλατωνική Ακαδημία της Αθήνας (250 – 267 μ.Χ.).

Φιλολογείν είναι η ενασχόληση με την ελληνική γραμματεία (αρχαία ελληνική, ελληνιστική κοινή, βυζαντινή, νέα ελληνική).

Πρόκειται για κείμενα πεζά και ποιητικά που περιλαμβάνουν τις αξίες και τα ανθρωπιστικά ιδανικά ενός ολόκληρου πολιτισμού. Γι΄ αυτό είναι πάντα επίκαιρα και διαχρονικά.
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο !!